Những định hướng giáo dục trong tương lai, mọi người nên tự chọn cho mình con đường mà mình muốn, biến ước mơ thành hiện thực, sống đúng với khả năng của chính mình.

Leave a Reply